Ionidor Construct

Analiză de risc la securitate fizică

Analiza risc securitate fizica

Efectuarea Evaluării de Risc la Securitate Fizică are în vedere analizarea, identificarea și estimarea riscurilor, stabilirea gradului de expunere la producerea unor incidente dar și definirea parametrilor necesari limitării sau eliminării complete a riscurilor.

În urma efectuării analizei de risc la securitate fizică se determină nivelul actual de securitate al locației supuse inspecției, se identifică amenințările si vulnerabilitățile prezente, urmat de realizarea unui plan de management al riscului. Realizarea și implementarea proceselor specifice analizei de risc se realizează în conformitate cu standardele europene respectând legislația în vigoare. 

Analiza risc securitate fizica

Etapele procesului de realizare a unei analize de risc :

  • Definirea parametrilor interni si externi cu potențial în generarea sau să modificarea riscurilor la securitatea fizică a unității evaluate
  • Stabilirea metodei și instrumentelor de lucru specifice.
  • Precizarea tuturor riscurilor la securitatea fizică identificate, a cauzelor si potențialelor repercursiuni.
  • Analizarea riscurilor identificate
  • Realizarea unui raport de evaluare și oferirea unor propuneri de management al riscurilor

Noi te ajutăm cu analiza de risc!